Menu
Prawo pracy 63

Zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji jest sposobem ochrony interesów pracodawcy. Może być on wprowadzony przez pracodawcę
Prawo pracy 64

Telepraca nowoczesnym sposobem zatrudniania pracowników

Telepraca nowoczesnym sposobem zatrudniania pracowników. W polskim prawie telepraca jest pojęciem stosunkowo nowym,
Prawo karne 13

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z przepisami polskiego prawa karnego, Sąd ma prawo uznać oskarżonego za winnego