Menu
Kodeksy 15

Norma prawna.

Zgodnie z pozytywistyczną koncepcją prawa, może ono być stanowione tylko i wyłącznie przez
Prawo karne 13

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z przepisami polskiego prawa karnego, Sąd ma prawo uznać oskarżonego za winnego
Prawo pracy 64

Telepraca nowoczesnym sposobem zatrudniania pracowników

Telepraca nowoczesnym sposobem zatrudniania pracowników. W polskim prawie telepraca jest pojęciem stosunkowo nowym,