Menu
Prawo karne 13

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z przepisami polskiego prawa karnego, Sąd ma prawo uznać oskarżonego za winnego
Prawo ogólnie 5

Źródła prawa.

Prawo stanowione do obecnie najpowszechniejszy standard w ramach którego określone prawo jest obowiązujące
Prawo pracy 63

Zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji jest sposobem ochrony interesów pracodawcy. Może być on wprowadzony przez pracodawcę