www.AktyPrawne.pl
Informacje
Wymiar sprawiedliwości w Polsce. Połowa rozpraw opóźniona
Aż 52 proc. rozpraw rozpoczynało się niepunktualnie. W 40 proc. przypadków nie wiadomo było, dlaczego rozprawa się opóźniła.]]>
Afera Amber Gold. Sąd: pozew zbiorowy jest niedopuszczalny prawnie
Gdański sąd uznał, że pozew zbiorowy przeciwko członkom zarządu spółki jest niedopuszczalny prawnie. Co z oszukanymi klientami?]]>
Ministerstwo zapewnia: nie ma jeszcze decyzji w sprawie dodatkowych opłat do smartfonów i tabletów
Resort kultury obecnie oczekuje na kompleksową propozycję ze strony organizacji zbiorowego zarządzania. Dopiero po jej otrzymaniu mają zostać rozpoczęte konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców uiszczających opłaty.]]>
Dziwięć lat dla ojca za wyrzucenie syna przez balkon
Krzysztof K. odpowiadał też za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu chłopca, a także psychiczne znęcanie się nad rodziną.]]>
Szef Bundestagu zaskoczył: Niemcy i Polska są nie tylko sąsiadami
Obrady kierownictw obu izb parlamentów: Bundestagu i Sejmu RP odbyły się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. ]]>

Konstrukcja aktów prawnych

Wszyscy wiemy o tym, że akt prawny ma postać tekstu drukowanego, który powinien zawierać nazwę ( np. ustawa, zarządzenie, uchwała) datę wydania, oraz tytuł, np. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym publikowane są one w specjalnych wydawnictwach tak zwanych organach promulgacyjnych, czyli publikacjach przeznaczonych do ogłoszenia aktów prawnych.

Filozofia prawa

Filozofie polityczną jako dział prawa zalicza się do filozofii politycznej lub filozofii praktycznej, jednak jako nauka zaliczana jest do ogólnych nauk o prawie, której przedmiotem jest refleksja o prawie.

Jak czytać akty prawne?

Analiza tekstów prawniczych może stanowić dla każdego laika ogromny problem, w przypadku prawa do czynienia mamy z zupełnie obca konstrukcją tekstów oraz ze specyficznym językiem.

Rodzaje aktów prawnych

Akt prawny definiowany jest jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obwiązującymi przepisami w celu wywołania skutków w konkretnym stosunku prawnym. Akt prawny może być dwustronny, jednostronny czy też deklaratoryjny lub konstytutywny.

Nieznajomość prawa

Zapewne wielu doskonale zna starą rzymską maksymę "Ignorantia iuris nocet" czyli nieznajomość prawa szkodzi. Jest ona jedną z podstawowych zasad prawa rzymskiego, zgodnie z którą nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej.

Akty prawne

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

http://www.aktyprawne.net.pl